OBLASTI POSLOVANJA

Infrastruktura

Digital Networks može da ponudi, projektuje i instalira celokupnu IT infrastrukturu koja je potrebna jednom preduzeću. Naša partnerstva sa svetskim kompanijama i obučeno osoblje garantuju vrhunsku uslugu. Inženjering, strukturno kabliranje, aktivna mrežna oprema, serverska i klijentska rešenja, HW/SW, antivirusna zaštita, bezbednost – biometrija, LAN/WAN mreže, IP telefonija, Infocus projektori… 

Telekomunikacije

U ovoj oblasti Digital Networks ima vrhunsko iskustvo u implementaciji različitih tehnologija, kako na Enterprise tržištu tako i na Telco/Carrier tržištu operatera i provajdera. Voice over IP, WAN/LAN, FR/ATM, Telco/Carrier rešenja, IP/MPLS, SDH, DWDH, Network Management rešenja, Soft Switch rešenja, Cable Distribution System. 

Business Critical Computing i Data centri

“Wintel” i RISC/UNIX bazirani proizvodi i rešenja, serverska rešenja i serverski operativni sistemi, SAN/NAS, HP Openview, Network Management rešenja, klasteri, High Availability Reše-nja, podrška, konsalting i konsalting u oblasti bezbednosti.

Klijentska/desktop rešenja

“Wintel” Based proizvodi i rešenja, UNIX/JAVA, JAVA Desktop System, Star Office, Mozilla, operativni sistemi, office aplikacije, periferijska oprema.

Collaboration & Enterprise Content Management

Document management, Oracle Collaboration Suit, Microsoft SharePoint®, Microsoft Exchange®, Sun-JAVA Enterprise System…

Poslovna rešenja

ERP (Enterprise Resource Planning), Business Intelligence, Data Warehouse, Fraud Management, Revenue Assurance HP Openview, Enterprise Resource Planing, Avizo, Navision. 

Profesionalni servisi

Digital Networks svoju ponudu zaokružuje profesionalnim servisima u oblasti edukacije, konsaltinga, dizajna, i podrške. Saga je autorizovani servisni centar za proizvode sledećih partnera: HP, Sun Microsystems, Fujitsu Technology Solutions, APC, Hitachi Data Systems…


KONTAKT